Monday, November 28, 2016

"Words From the Heart" by Gepeགཞས། གློ་སྙིང་དམར་པོའི་ཚིག
Song: “Words From the Heart”
གཞས་པ། དགེ་བྷེ་།
Singer: Gepe

གནས་ལུགས་བསྐྱང་ན་དོན་གྱིས་སྐྱོངས།།
Ney luk kyang na dön gyi kyong
རེ་བ་བཅོལ་ན་ནན་གྱིས་སྒྲུབས།།
Re wa chöl na nen gyi drub
བྱ་བའི་ལས་གཞི་མ་འགྲུབ་གོང།།
Ja way ley zhi ma drub kong
དྲན་ཚད་བཤད་ཀི་མ་འདུག་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།
Dren tsey shey ki ma duk pün da tso
དྲན་ཚད་བཤད་ཀི་མ་འདུག་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།
Dren tsey shey ki ma duk pün da tso

If you’re gonna preserve the truth, preserve it with facts
If you’re gonna expect things from others, make it happen with persistence
Before your projects have even been completed
Don’t keep saying everything that comes to mind, brothers and sisters!
Don’t keep saying everything that comes to mind, brothers and sisters!

བློ་སེམས་གཏད་ན་ཡུན་གྱིས་གཏོད།།
Lo sem tey na yün gyi tö
གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་ན་དོན་ཡོད་གྱིས།།
Shen phen drub na dön yö gyi
ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་རྙེད་གོང།།
Thab kyi tsa wa ma nye kong
མྱི་གཤིས་འགྱུར་གི་མ་འདུག་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།
Nyi shi gyur gi ma duk pün da tso
མྱི་གཤིས་འགྱུར་གི་མ་འདུག་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།
Nyi shi gyur gi ma duk pün da tso

If you’re gonna focus on something, focus on the long-term
If you’re gonna be of help to others, make it meaningful
Before you’ve even found the root of the solution,
Don’t let your fundamental character keep changing, brothers and sisters!
Don’t let your fundamental character keep changing, brothers and sisters!


སྤྱི་སེམས་ཡོད་ན་ལག་ལེན་མཁོ།།
Ji sem yö na lak len kho
བསམ་བློ་ཡག་ན་མིག་དཔེ་དགོས།།
Sam lo yak na mik pey gö
རང་གི་ཁྱིམ་ཐབ་མ་ཟིན་གོང།།
Rang gi khyim thab ma zin kong
གང་དྲན་བྱེད་ཀི་མ་འདུག་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།
Kang dren chey ki ma duk pün da tso
གང་དྲན་བྱེད་ཀི་མ་འདུག་སྤུན་ཟླ་ཚོ།།
Kang dren chey ki ma duk pün da tso  

If you have a mind set on the common good, you must act on it
If you want a good frame of mind, you need a role-model
Before you’ve even started your own family
Don’t keep acting out everything that comes to mind, brothers and sisters!
Don’t keep acting out everything that comes to mind, brothers and sisters!-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment