Sunday, March 2, 2014

'Pleasant New Year, Supreme Abode, Land of Snows' by Gepeགཞས། ལོ་གསར་ཡག་གནས་མཆོག་ཁ་བ་ཅན།  

Song: "Pleasant New Year, Supreme Abode, Land of Snow"

ལེན་མཁན། དགེ་པེ། 

 Singer: Gepe
དེ་རིང་གནམ་ལོ་གསར་དུ་ཚེས།
Te ring nam lo sar du tshey
སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་འོད་ལམ་ལམ།
Kyi pay nyi ma ö lam lam
རྒྱལ་ཁའི་གླུ་དབྱངས་བོད་ལ་ལེན།
Gyel khay lu yang phö la len
བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
Sam dön drub pay ten drel shu

Today is New Year's day!
The sun of happiness brightens our path.
I sing a song of victory for Tibet.
I celebrate the fulfillment of our wishes.

མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་བོད་ཀྱི་ལྗོངས།
Do ü kham sum phö kyi jong
རིགས་གཅིག་སྤུན་ཟླ་ས་ཡ་དྲུག
Rig chik pün da sa ya druk
ཚེ་བསོད་རླུང་རྟ་ཡར་ཡར་རྒྱས།
Tshey sö lung ta yar yar gye
བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
Sam dön drub pay ten drel shu

The three provinces of Amdo, Utsang, and Kham belong to the country of Tibet.
The six-million Tibetans belong to a single family.
May our longevity, merit, and fortune increase evermore!
I celebrate the fulfillment of our wishes.

མཐུན་སྒྲིལ་ལག་རྡང་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ།
Thün dril lag dang chik tu drel
མི་རིགས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་མངོན།
Mi rig dzam ling yong la ngön
འབྱུང་འགྱུར་ཁ་བ་གངས་ཅན་པས།
Chung gyur kha wa kang chen pey
བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
Sam dön drub pay ten drel shu

Joining hands as one in harmony,
It becomes evident throughout the world for all peoples.
Come what may, the people of the snow land
Celebrate the fulfillment of our wishes.

ལོ་གསར་དགའ་སྟོན་དགའ་བས་རོལ།
Lo sar ga tön ga wey röl
སྐྱིད་པའི་དགོད་སྒྲ་གླུ་ལ་དྲངས།
Kyi pay gö dra lu la drang
ང་ཚོ་གངས་ཅན་བོད་མི་ཡིས།
Nga tsho kang chen phö mi yi
བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
Sam dön drub pay ten drel shu

Delight in the New Year's festivities!
Sing songs of joyous laughter!
We snow land Tibetans
Celebrate the fulfillment of our wishes.

ང་ཚོ་གངས་ཅན་བོད་མི་ཡིས།
Nga tsho kang chen phö mi yi
བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
Sam dön drub pay ten drel shu
བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
Sam dön drub pay ten drel shu

We snow land Tibetans
Celebrate the fulfillment of our wishes.
Celebrate the fulfillment of our wishes.Note: This song translated by Sherab.No comments:

Post a Comment