Monday, December 22, 2014

"A Song of Praise for the Homeland" by Dundga Drolma

ཕ་ཡུལ་བསྟོད་གླུ

A Song of Praise for the Homeland

གཞས་ཚིག     བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཐར།
གཞས་དབྱངས།     ཤེར་བསྟན།
གཞས་མ།     དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

Lyrics: Tashi Tsethar
Music: Sherten
Singer: Dungda Drolma
ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་གངས་རིའི་ལུང་པ་ཡིན།།
གངས་རིའི་བླ་མ་ཕྱག་ན་པད་མོ་ཡིན།།
ལག་ཁ་བཏགས་བཟུང་ནས་མཇལ་དུ་འགྲོ།
ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་བླ་མ་ངོ་མ་ཡིན།།

My homeland is the valleys of snow mountains
The guru of the snow mountains is Chana Padmo
I’ll go visit him with a silken scarf in hand
He is the true guru of the snow land of Tibet

གསེར་རྟ་སྒར་ལ་འགྲོ་འདོད་ཡོད།།
གསེར་རྟ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་བཞུགས།
ལག་ཁ་བཏགས་བཟུང་ནས་མཇལ་དུ་འགྲོ།
སྒད་ཡིག་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

I wish to go to the encampment at Serta
Khenpo Tsultrim Lodro resides in Serta
I’ll go to visit him with a silken scarf in hand
May the Tibetan language prosper and flourish!

ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་གཙང་ཐང་ལུང་པ་ཡིན།།
གཙང་གི་བླ་མ་རྟ་ཁྱུང་རིན་པོ་ཆེ།།
བུ་མོ་ང་ཡི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡིན།།
སྐུ་ཚེ་སྐལ་བརྒྱ་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས།།

My homeland is the valleys of pure grasslands
The pure guru Dakhyung Rinpoche
He is the root guru of me, a simple girl
I pray that he have good health for a hundred eons!

རྒྱང་རིང་ས་མཐའ་འགྲིམ་པའི་བུ་མོ་ངའི།།
དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་དྲན་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
དྲིན་ཕ་མའི་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ཤོག།
བུ་མོ་ང་ཡིས་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་འདེབས།།
དྲིན་ཕ་མའི་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ཤོག།
བུ་མོ་ང་ཡིས་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་འདེབས།།

I’m a girl who has traveled to the edges of the world
I’ll sing a song of missing my kind parents
Prayers that my kind parents’ lives be long
Are sent out by me, a simple girl
Prayers that my kind parents’ lives be long
Are sent out by me, a simple girl

-Translated by Lobsang

No comments:

Post a Comment