Friday, April 4, 2014

'Mind of Sadness' by Kunga

ཡིད་རེ་སྐྱོ། 

Mind of sadness

གླུ་བ། ཀུན་དགའ། 
ཚིག བློ་འཇམ་དབྱངས།

Singer: Kunga
Lyrics: Lo Jamyang

ལྷོ་འཛམ་གླིང་ཉི་མ་རི་ལ་བརྒལ།
Lho dzamling nyima ri la gal
ནུབ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་སྦྲིན་གྱི་སྒྲིབས།
Nub dawa karpo trin gyi drib
དགུང་སྐར་ཚོགས་ཆར་སྦྲིན་དཀྱིལ་དུ་ལྷུང་།
Gung kar tsok char drin kyil du lhung
ཁྱེད་སྤུན་གསུམ་མ་མཇལ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Khye phunsum ma jal yi re kyo
ཁྱེད་སྤུན་གསུམ་མ་མཇལ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Khye phunsum ma jal yi re kyo
ཨ་་་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ།
Ah....nyinda kar sum
དགུང་སྐར་ཚོགས་ཆར་སྦྲིན་དཀྱིལ་དུ་ལྷུང་།
Gung kar tsok char drin kyil du lhung
ཁྱེད་སྤུན་གསུམ་མ་མཇལ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Khye phunsum ma jal yi re kyo
ཁྱེད་སྤུན་གསུམ་མ་མཇལ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Khye phunsum ma jal yi re kyo


The sun sets over the mountains in the south of the world
The western white moon is obscured by clouds
The midnight stars haven fallen in the rain clouds
When I cannot meet these three brothers my mind is full of sadness
When I cannot meet these three brothers my mind is full of sadness
Ah...the three: the sun, moon and stars
The midnight stars haven fallen in the rain clouds
When I cannot meet these three brothers my mind is full of sadness
When I cannot meet these three brothers my mind is full of sadness


སྨད་མདོ་ཁམས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་ན།
Me do kham sa yi thik le na
རྗེ་བླ་མའི་གདམས་ངག་ལྷོང་ལྷོང་གྲགས།
Je lamey dam ngag lhong lhong drak
ད་གདམས་ངག་མ་ཐོས་ཁེ་ཀྱང་ང་།
Da dam ngag ma thö khe kyang nga
ངའི་བླ་མ་མ་མཇལ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Nge lama ma jal yi re kyo
ངའི་བླ་མ་མ་མཇལ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Nge lama ma jal yi re kyo
ཨ་་་ང་ཡི་བླ་མ།
Ah...ngayi lama
ད་གདམས་ངག་མ་ཐོས་ཁེ་ཀྱང་ང་།
Da dam ngag ma thö khe kyang nga
ངའི་བླ་མ་མ་མཇལ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Nge lama ma jal yi re kyo
ངའི་བླ་མ་མ་མཇལ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Nge lama ma jal yi re kyo


In the center of the land of Kham (Eastern Tibet)
The precious lama's teachings are renowned
Not hearing these teachings, I feel all alone
When I do not meet my lama, my mind is full of sadness
When I do not meet my lama, my mind is full of sadness
Ah, My lama!
Not hearing these teachings, I feel all alone
When I do not meet my lama, my mind is full of sadness
When I do not meet my lama, my mind is full of sadness


ངའི་དྲིན་ཆེན་ཕ་ལོ་མ་ལོ་ཁྱེད།
Nge drinchen phalo malo khye
མགོའི་སྐྲ་ལོ་སེ་དུས་འགྲོ་ལ་ཉེ།
Gö tralo se dü dro la nye
ད་དྲིན་ལེན་མ་མཇལ་བུ་ཆུང་ངས།
Da drinlen ma jal bu chung nge
ང་ཉམས་ཆུང་སེམས་པ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Nga nyamchung sempa yi re kyo
ང་ཉམས་ཆུང་སེམས་པ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Nga nyamchung sempa yi re kyo
ཨ་་་ཕ་ལོ་མ་ལོ།
Ah....phalo malo
ད་དྲིན་ལེན་མ་མཇལ་བུ་ཆུང་ངས།
Da drinlen ma jal bu chung nge
ང་ཉམས་ཆུང་སེམས་པ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Nga nyamchung sempa yi re kyo
ང་ཉམས་ཆུང་སེམས་པ་ཡིད་རེ་སྐྱོ།
Nga nyamchung sempa yi re kyo


You, my most kind mother and father
When your hair turns grey, your time of passing nears
As now I cannot meet you to repay your kindness
This helpless child's mind is full of sadness
This helpless child's mind is full of sadness
Ah, Father and Mother
As now I cannot meet you to repay your kindness
This helpless child's mind is full of sadness
This helpless child's mind is full of sadnessNotes: Due to minor spelling errors, I have made some guesses on the meaning by making assumptions based on pronunciation

-Lhanze

BONUS VERSION:

No comments:

Post a Comment