Saturday, July 5, 2014

'Dharma King of the Definitive Meaning'

གཞས། ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།། 

Song: "Dharma King of the Definitive Meaning"

ལེན་མཁན།། ཤེར་བསྟན།། 

Singer: Sherten

འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཟླུམ་པོའི།།
Dzam ling go la dum pö
མི་གཅིག་སྐད་རིགས་སྨྲ་བའི།།
Mi chik key rig ma way
རིས་མེད་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ།།
Ri mey dro wa yong la
འཚེ་མེད་ཞི་བདེ་ལམ་སྟོན།།
Tshey mey shi dey lam tön

The one who speaks the language of a single people
For the world and the cosmos,
The one who shows the path of non-violence and peace
For all beings without partiality.

རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།།
Je tsün ngag wang gyam tsho
ང་ཡི་སེམས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས།།
Nga yi sem kyi kyab ney
ལེགས་གསུང་ཆོས་ཀྱི་གྲུ་ཆར།།
Leg sung chö kyi dru char
ངལ་མེད་བརྩེ་བས་སྩོལ་བ།།
Ngel mey tsey wey tsöl wa

Lord Ngagwang Gyamtso!
My heart's place of refuge!
Without tiring, you bestow a loving
Rain of excellently spoken teachings.

རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།།
Je tsün ngag wang gyam tsho
རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།།
Je tsün ngag wang gyam tsho

Lord Ngagwang Gyamtso!
Lord Ngagwang Gyamtso!

བུ་སློབ་དད་པའི་གཞི་ལ།།
Bhu lob dey pay shi la
ཤེས་བྱའི་སྣང་བ་སྩོལ་མཁན།།
Shey chay nang wa tsöl khen
རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།།
Je tsün ngag wang gyam tsho
ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།།
Ngey dön chö kyi gyel po

The one who grants the light of what is to be known
To your faithful disciples
Lord Ngagwang Gyamtso!
The dharma king of the definitive meaning!

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་ཟུང་བགྲད་དེ།།
Thuk jey chen sung drey dey
བསྡུ་བཞིས་འགྲོ་དོན་སྒྲུབ་མཁན།།
Du shi dro dön drub khen
ཕྱིན་དྲུག་སྤྱོད་པས་འཚོ་བ།།
Chin druk chö pey tsho wa
འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ།།
Dro way dey pön chen po

Opening your compassionate eyes
Accomplishing the benefit of beings through the four ways of magnetizing;
Looking after us through the conduct of the Six Paramitas,
You are the great leader of beings.

རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།།
Je tsün ngag wang gyam tsho
འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན།།
Dro wa yong kyi kyab gön
འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན།།
Dro wa yong kyi kyab gön
འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན།།
Dro wa yong kyi kyab gön

Lord Ngagwang Gyamtso!
The refuge and protector of all beings!
The refuge and protector of all beings!
The refuge and protector of all beings!

-Translated by Sherab

No comments:

Post a Comment